Có Phải Em Là

cophaiemla
download
Lời thơ: Cát Biển
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Có phải vì em mà gió lộng
Hay vào trường mộng dấu chim bay
Có phải vì trăng hồ óng ánh
Hay huyền thoại ảnh mắt ta say

Có phải ngàn xưa duyên đã nhụy
Hay từ vô thỉ sóng vây nhau
Có phải chiều nay hoa mới nhú
Hay từ tinh tú sáng phương nào

Có phải vì thương mà nắng úa
Hay vì bờ rộng gió bao la
Có phải vì thu gieo lá vỡ
Hay vì thương nhớ bụi sương sa

Có phải vì rung nên sóng dậy
Hay tầng cao vọng tiếng chuông ngân
Có phải vì em là cổ tích
Xuyên vùng tịch mịch sáng tương lai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s