Hạt Sầu

hatsau
download
Nhạc: Vũ Thành An
Lời: Trường Đinh

Mưa vẫn rơi và rơi đều
Trên hiên nhà trên tóc ta
Mưa vẫn rơi và rơi mau
Trong giọt nắng chiều tà

Mưa vẫn rơi và rơi đều
Trong phố đường người đã qua
Thay cho lệ sầu cay đắng
Cho tháng ngày mất vụt trôi xa

Mưa vẫn rơi và rơi hoài
Mưa vẫn rơi và rơi mau
Ta vẫn buồn buồn tê tái
Biết bao tư sầu

Những gì đã mất biết bao muộn phiền
Năm tháng đã qua mưa còn rơi mãi
Mưa còn rơi mãi trong đời ta

Mưa vẫn bay và bay xa
Qua làn da qua tim ta
Mưa vẫn bay và bay qua
Trong bóng chiều mờ xa

Mưa vẫn bay và bay qua
Mưa vẫn bay và bay xa
Ta vẫn sầu sầu băng giá
Nào bao tủi hờn

Những gì thương đau biết bao lệ nhòa
Năm tháng đời ta
Mưa vẫn bay và bay mãi trong lòng ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s