Bên Bến Sông Buồn

benbensongbuon
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Giang Thiên Tường

Dừng chân bên bến sông buồn
Mùa thu bỡ ngỡ với hồn lang thang
Bởi chưng ta vẫn miên man
Cuốn theo con nước Thoại Giang thẫn thờ

Bao nhiêu lá rụng vật vờ
Chi cho lưu luyến, chi chờ bến xa
Ngày chia ly, khi chiều tà
Dặn lòng không nói hay là nói không

Nhưng nay khi đến giòng sông
Rưng rưng nước mắt cho lòng đắm mơ
Quen nhau qua mấy vần thơ
Biết nhau trên một chuyến đò thế gian

Vì sao duyên số lỡ làng
Để chưa viết hết cung đàn năm xưa
Bao giờ gặp lại người xưa
Mùa thu năm tới…hay ngàn kiếp sau?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s