Biệt Ca


download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Vy Khuê

Ta tưởng Ngươi đi về phương Đông
Ta rót cho Ngươi chén rượu hồng
Rượu sẽ mềm môi, Ngươi sẽ khóc
Ta cười, Ngươi có hiểu gì không?

Ta tưởng Ngươi đi về phương Tây
Ta rót cho Ngươi chén rượu đầy
Rượu sẽ làm cay đôi mắt ướt
Ta nhìn, lệ rớt giữa lòng tay

Ta tiễn Ngươi, ta tiễn Ngươi
Rừng phong không gió, trời không mây
Hoa đâu để ngát thơm vườn Ngự
Ta tiễn Ngươi mà, ta tiễn Ngươi

Ta tưởng Ngươi đi về phương Nam
Ta rót cho Ngươi chén rượu tràn
Rượu sẽ làm hoen thân áo bạc
Ngươi về, khật khưỡng dưới trăng tan

Ta tưởng Ngươi đi về Bắc phương
Ta rót cho Ngươi chén rượu ngọc
Rượu sẽ vì ta nên sẽ nói
Vĩnh biệt, ngõ trúc đừng quay nhìn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s