Có Không Đời Vẫn Thế


Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Tùy Anh

Ngày chưa phai sắc nắng
Chim kêu gào lẻ bạn
Chiều chưa giăng tím tím
Thiết tha tiếng gọi đàn

Người âm thầm trở giấc
Giữa biển đời mênh mang
Chợt thấy lòng hiu quạnh
Trong dâu bể trần gian

Lời vui tan theo gió
Lời buồn cuốn theo mây
Mây gió thường lãng du
Buồn vui vẫn còn đây

Đã thắp tình lên mắt
Đã tô hồng lên môi
Môi mắt là huyền nhiệm
Thành hương lửa một thời

Một trăm năm như huyễn
Mấy năm cũng là mộng
Thời gian như phấn trắng
Rớt trên đời trầm hoang

Có không, đời vẫn thế
Xin giữ trọn niềm vui
Có không đời vẫn thế
Xin giữ vẹn tiếng cười

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s