Đôi Cõi


Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Lãm Thúy

Người niệm chú từ bi
Có nghe lòng thanh tịnh?
Ta làm thơ tình si
Vẫn dư niềm thành kính!

Người mong về cõi phúc
Ta một đời giây oan
Người lánh xa lục dục
Ta tương tư giận hờn…

Người thoát vòng tục lụy
Ta lạc chốn mê tâm
Người đi tìm chân lý
Ta mơ màng gối chăn

Mong người luôn an lạc
Hồn về chốn vĩnh hằng
Ta buồn, vui khổ sướng
Đầy một cõi tình trần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s