Hương Trà Buổi Sáng

huongtrabuoisang
Thơ: Thích Nữ Giới Hương
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa âm: Band

Chim kêu ríu rít trên cành
Âm vang thánh thót như gần như xa
Trời xanh mây trắng bao la
Tâm hồn tươi mát chờ tia nắng hồng

Thiền hành bước thong dong
Một ngày mới an nhiên tự tại
Tâm không, vượt núi mây ngàn
Leo lên đỉnh tuyết tấu vang nhạc trời

Hương trà buổi sớm mai
Quyện vào gió lên tít đồi cao
Lòng thiền khách tiếc ngẩn tiếc ngơ
Thiền trà bên suối ướp sương núi rừng

Thiên nhiên tuyệt mỹ là đây
Tâm không buồn giận, không hề tơ vương
Đường trần nhẹ bước lãng du
Nghìn năm trăng vàng sáng có vương hương trà?

Hương trà hay hương trần chỉ là phù du
Tham đắm mà chi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s