Thời Thiền Ban Trưa

ttbt
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Phan Lạc Tiếp

Tiếng chuông ngân đầm ấm
Thời thiền trưa đến rồi
Ngồi nhìn ra dòng nước
Bềnh bồng sóng chơi vơi

Chim bỗng nhảy nhót vui
Soi bóng hình dưới nước
Rồi đậu trên đầu gỗ trụi
Khô trắng màu tháng năm

Từ rong rêu gỗ mục
Bừng sức sống cỏ xanh
Lá non đùa với gió
Rong ruổi kiếp phù sinh

Con kiến bò trên tay
Quẩn quanh chừng lạc đường
Được thả nhẹ về cây
Kiến mừng đi rất vội

Thời thiền trưa đã cuối
Trời đất bỗng tinh khôi
Lòng ta trong nắng mới
An nhiên cùng song trôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s