Bài Ca Sao

baicasao
download
Nhạc và lời: Phạm Duy

Sao Tua chín cái ối a nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về là về với cha
Sao Vua sáu cái ối a nằm xa
Thương em từ thuở người ra ối a người vào
Sao Mơ sáu cái ối a nằm chầu
Sao Khuê mấy cái ối a nằm đâu

Sao Khuê chín cái ối a nằm dài
Thương em từ thuở tình ngoài tình ngoài nghĩa trong
Sao Măng năm cái ối a nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang ối a đầy lòng
Sao Vương dăm cái ối a nằm tròn
Sao Tư bốn cái ối a nằm vuông

Sao Đôi hai cái ối a nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng mẹ bồng mát tay
Sao Hoa ba cái ối a nằm xoay
Thương em từ thuở được vay ối a nụ cười
Sao Băng bay vút ối a vào đời
Sao Sa rơi xuống ối a lòng vui

Sao Băng ngã xuống ối a gầm trời
Thương em từ thuở mẹ ngồi mẹ ngồi nghĩ xa
Sao Sa sa xuống ối a vườn hoa
Thương em từ thuở người ta ối a lại gần
Sao Hôm lấp lánh ối a đầu làng
Sao Mai lấp lánh ối a đầu thôn

Sao Hôm le lói ối a đầu hè
Thương em từ thuở em về là về với ai
Sao Mai le lói ối a ngọn cây
Thương em từ thuở về xây ối a tình người
Sao Vân xa tít ối a đầu trời
Sao Quanh cao ngất ối a ngoài khơi

Sao Vân muôn cái ối a mịt mùng
Thương em từ thuở nghìn trùng nghìn trùng cách chia
Sao Quanh theo gót ối a người đi
Thương em chỉ có trời khuya ối a nhìn về
Sao ơi sao hỡi ối a buồn gì?
Sao ơi sao hỡi ối a buồn chi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s