Cái Yêu


download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Vương Ngọc Long

Cái yêu là cái tình cờ
Chẳng mong bỗng gặp chẳng chờ bỗng trông
Có ai, là ai gỡ được tơ lòng
Có ai đo được niềm mong nỗi chờ

Cái yêu chẳng có bến bờ
Sông sâu biển rộng thẫn thờ nhớ thương
Nhớ nhau dầu dãi phong sương
Thương nhau cách trở mười phương vẫn còn

Cái yêu chẳng mỏi chẳng mòn
Còn con nước chảy vẫn còn yêu nhau
Yêu nhau là yêu đến tuổi bạc đầu
Yêu trong nỗi khổ nỗi sầu của nhau

Cái yêu, cái yêu như cái nhiệm mầu
Có ai tô được muôn mầu sắc yêu

2 comments on “Cái Yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s