Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời

chinhonguoithoiduhetdoi
download
Nhạc: Trần Duy Đức
Thơ: Du Tử Lê

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp, tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu bên ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và quãng trời xanh đến rợn người

Chỉ nhớ người thôi…
Ôi đủ hết đời…

Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Chăn gối thơm hơi người như thể ai đi mới trở về
Người đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn, buồn sâu sớm mai

Chỉ nhớ người thôi
Sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác…
với đời sau….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s