Còn Thời Gian Không Anh

conthoigiankhonganh
download
Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn
Lời: ý thơ Đặng Lệ Khánh

Ta còn nhiều thời gian không anh
Để ta sống lại từ đầu
Ta còn nhiều thời gian không anh
Để ta sống cho ngàn sau

Ta còn nhiều thời gian không anh để quên hết quen nhau ngày nào
Để ta có nhau trong cuộc đời
Trong vòm trời biếc hôm nay
Trong vòng tay đắm mê say

Em đang cắt những dây trói
Em ghét mũ nón buộc ràng
Cởi đôi giày vướng víu
Em sẽ đi chân trần thênh thang

Này anh, anh đừng nhìn lại anh sẽ hóa đá, sẽ nát tan
Em không còn ai để hỏi
Còn bao nhiêu thời gian
Còn bao nhiêu lửa trong trái tim đã mòn

Ta còn nhiều thời gian không anh
Mình sẽ sống ngày tận cùng
Ta còn nhiều thời gian không anh ngày còn có nhau trong đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s