Giấc Mơ Phai


download
Nhạc và lời: Chính Mung

Trở về lối cũ. Trăng tàn in dấu
Hỡi sương rơi, mấy hạt long lanh.
Nửa đời mênh mang, sao còn xa vắng.
Nỗi thiết tha, lòng vẫn hư không

Tìm về chiêm bao quê nhà yêu dấu.
Giấc mơ phai, ta gọi hồn ai.
Nửa vần thơ xưa.
In mòn trăm lối.
Ý bao dung.
Lạc mấy cung đàn

Ôi! Trăng tàn mộng ước.
Ngày tàn rơi.
Đàn ai thiết tha.
Ôi! à ơi quê nhà.
Mộng tàn rơi.
Đời là chiêm bao

Đời là chiêm bao.
Thơ đời vương vấn.
Giấc mơ phai.
Ta lại tìm ta.
Mộng về mai sau.
Ai còn vương vấn.
Tiếc cho nhau bạc trắng mái đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s