Thu Tím

thutim
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Lời: thơ Thái Thụy Vy

Em pha giọt nắng vào ly
Mùa thu chậm bước chân đi cuối trời
Lửa phong thắp sáng cõi đời
Núi thay áo tím xuống đồi ngủ yên

Mùa thu lá ngủ triền miên
Có pen-sée tím ngả nghiêng gió mùa
Thu tím thu tím
Gió lay tà áo hoa mua
Thu tím thu tím
Gió đưa dĩ vãng kéo nhau đi về
Thu tím thu tím
Em đã cho anh mùa thu tuyệt vời
Thu đến quanh ta lá phủ bốn bề
Phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s