Biển Nhớ

biennho
download
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nao em về bàn tay buông lối ngỏ
Đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rũ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn,
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s