Bốn Ngả Đường Quê Hương

image
download
Nhạc và lời: Lê Minh Bằng

Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi
Non nước tôi tên gọi Việt Nam
Chinh chiến mang theo nhiều gian nan
Đồng hoang vắng, cây héo khô bếp lạnh điêu tàn

Tôi đi từ Nam Quan lúc Nam Bắc chia giòng máu
Băng qua giòng Hương Giang tới miền lúa thơm Cà Mau
Tìm nguồn vui mới tôi thề lên đường đi nối quê hương
Sống giữa sa trường với niềm tin ngày mai vào tình thương

Tôi có cha sinh sống miền đồng khô đất đỏ
Tôi có me vui sống đời biển xanh ấm no
Tôi có thân nhân ở bên đây
Tôi có anh em ở bên kia
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s