Có Khúc Sông Nào


download
Nhạc và lời: Lê Tín Hương

Có khúc sông nào đời đưa ta đi
Êm đềm êm đềm, giòng sông tuổi nhỏ
Nụ hoa vừa chin, mắt môi ngọt đời
Ngày xanh gọi mời, tình xuân chơi vơi

Có khúc sông nào đời đưa ta đi
Ngỡ ngàng ngỡ ngàng, giòng sông bão nổi
Từ đâu bão tới cuốn trôi vườn đời
Tình vương giọt sầu, ngày vui tàn mau

Ta lắng nghe tiếng buồn vọng từ quê hương
Giữa giòng đời một cơn bão vương
Cuốn trôi theo này những yêu thương
Cuốn trôi theo này những con đường
Những con đường hạnh phúc còn vương

Ta lắng nghe tiếng buồn vọng từ quê hương
Giữa giòng đời bao nỗi tang thương
Khúc sông vương này những gian nan
Khúc sông vương này những điêu tàn
Khúc sông buồn vang vang tiếng than

Có khúc sông nào đời đưa ta đi
Lỡ làng lỡ làng, giòng sông viễn xứ
Ngày đưa chiều tới cạn khô vườn đời
Ôm sầu vời vợi, ngày về xa xôi

Có khúc sông nào đời sẽ đưa ta
Trở về, trở về giòng sông ngày cũ
Bình minh sẽ tới, bão kia sẽ vùi
Mẹ cười con vui, nhìn nhau bùi ngùi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s