Cơn Bão Nghiêng Đêm

image
download
Nhạc: Thanh Tùng
Phỏng thơ: Tế Hanh

Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá
Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã
Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà
Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã
Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật sao?

Giờ bão đã tan rồi
Hàng cây ngã xanh xanh trở lại
Nhưng anh cũng xa rồi
Cơn bão lòng em thổi mãi

Giờ bão đã tan đi thật xa
Trời cao ngát xanh xanh hiền hòa
Nhưng anh càng xa rồi
Cơn bão lòng em thổi mãi…không nguôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s