Kẻ Ở


download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Lời: thơ Quang Dũng(?)
Phan Đình Tiên (?)

Mai chị về, em có gửi gì không?
Mai chị về, chị nhớ má em hồng
Đường đi không gió, lòng sao lạnh
Bụi vương ngang đầu mong nhớ mong

Quê chị về xa tít mù xa
Trong rừng chiều, xao xác cánh gà
Hoa rơi khắp lối, sương khắp ngả
Ngựa đạp cành hoang qua lướt qua

Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu theo ngó theo

Rừng nhòa trong bóng nhớ mang mang
Ngựa chị dừng bên thác sao vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng

Mai chị về, lòng chị ngổn ngang
Buồn, thương, cô đơn và nhung nhớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s