Lời Cuối

image
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Lê Hoàng Thanh Dung

Tôi đi chẳng biết về đâu
Tôi đi thổn thức, tình sầu chứa chan
Từ đây theo gió mây ngàn
Theo mưa bến vắng, nắng tràn dặm xa

Tôi đi tình vẫn thiết tha
Thương người hôm sớm vào ra, nhớ người
Từ đây vật đổi sao dời
Ngày vui đã hết, chuyện đời đã xong

Trời cao lồng lộng mênh mông
Thân tôi cát bụi thong dong tìm về
Thuyền đời rời khỏi bến mê
Hồn tôi lặng lẽ trở về hư không

Thôi đừng thương!
Thôi đừng nhớ!
Thôi đừng tiếc mong!
Thêm xót xa lòng người ở lại
Thêm vấn vương lòng người ra đi
Thôi đành thôi!
Thôi đành thôi!
Đành thế thôi!
Thôi đành thôi, đành chấp nhận biệt ly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s