Nguyệt Khúc


download
Thơ: Lê Văn Trung
(Trích Khởi Hành số 155 tháng 9/09
Nhạc: Chính Mung

Em buồn như bóng nguyệt
Lạnh bên đồi sương khuya
Em là trăng vạn kiếp
Cuối phương trời hôn mê

Hồn tôi như bến sông
Hồn tôi như sóng xô
Sóng vỗ bờ vô tình
Đã tan vào vô cùng

Ôi màu trăng bất tuyệt
Một phương trời đăm đăm
Ôi tình trăng vạn kiếp
Với phương này mù tăm

Ngàn năm tôi đứng đây
Tìm màu trăng đã phai
Đứng giữa trần gian buồn
Đã tan vào mộng thôi

Trong cơn mê lặng lẽ
Em là trăng chiêm bao
Giữa đất trời hiu quạnh
Hồn tôi đã muôn trùng

Giấc mơ chìm bóng nguyệt
Chảy qua đời hư hao
Mấy ngàn năm tròn khuyết
Giữa nhân gian mù khơi

Hồn tôi như bóng mây
Và em như bóng trăng
Mây trôi vào vô tận
Những nẻo đường chia xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s