Nhớ Nhung


download
Thơ: Anh Vân Thiên Nhất Phương
Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn

Lòng sầu bốn hướng mưa rơi
Trắng đêm ngồi đong kỷ niệm
Thư nhầu trong ngón tay run
Lệ trời ngoài hiên tí tách

Lòng buồn nhớ dáng ai xưa
Lá rơi gợi nhớ nhung nhiều
Xác vàng phủ kín trên sân
Hương xưa hoài chẳng phai mờ

Theo thời gian trôi khi lá thu rơi
Cõi lòng mênh mang tan tác trong tôi
Em, tình em trao còn trong tôi mãi

Đâu vòng tay ôm hơi ấm cho nhau
Vẫn từ bao năm đau đáu trong tim
Em đời xa nhau nhưng dấu yêu xưa nào phai

Người ơi biết có mai sau
Những mong được thấy một lần
Hay là tan ước mơ thôi
Hay là trọn kiếp xa người

Em, này em yêu hương tóc năm xưa
Vẫn còn in sâu canh cánh trong tim
Em giờ nơi đâu cho nhớ thương rung vành môi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s