Sài Gòn Nhớ

image
download
Nhạc: Phan Ni Tấn
Lời thơ: Hồng Thúy

Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đường phố vắng cơn mưa
Vòng tròn xoay bóng nước
Lấp loáng bước chân đưa
Thương chiếc nắng rơi qua
Công viên lấp lánh hoa
Hạ nồng xanh bóng mát
Lá lao xao hiền hòa

Nhớ ngẩn ngơ áo mơ
Trường cũ vành nón thơ
Rộn ràng giờ tan đón
Xe lăn giữa bụi mờ
Nhớ lại những ước mơ
Dập dìu giữa phố thơ
Thơm ly chanh hàng quán
Ngọt vành dấu môi son

Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đường phố ướt cơn mưa
Sài Gòn đây màu sắc
Người cũ biết nơi đâu
Thương chiếc lá hư hao
Rơi nghiêng dưới nắng chao
Hỏi ngày xưa thân ái
Có còn bao ngọt ngào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s