Tạ Ơn Và Dỗi Hờn


TaOnVaDoiHon
Thơ: Sim Tím
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Nhờ anh em đã biết ươm mơ và ươm mộng
Nhờ anh em đã biết làm thơ
Nhiều đêm em thao thức
Trằn trọc mãi không thôi
Nhiều đêm em bỗng dậy vì một ý thơ hay

Từ khi theo anh làm thơ
Hồn em hình như khác lạ
Thì ra lãng mạn từ anh
Đã là cảm hứng trong em

Anh ơi cùng em làm thơ nhé anh
Anh ơi cùng em dạo chơi nhé anh
Em thẫn thờ bởi vì đâu?…
Em xót xa bởi vì đâu?…
Bao nhớ mong xui khiến em dệt mộng

Giờ này em muốn viết một bài thơ
Thật chẳng ngờ hồn thơ đã, đã bay xa
Này anh ơi, em bắt đền…
Em bắt đền…
Trả lại em hồn thơ
Trả lại em mùa xuân ngày xưa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s