Tiếc Nuối

image
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Lời: thơ Hồng Thúy

Tiếc làm chi!
Nuối làm gì!
Chỉ là một thoáng ảo tình mong manh
Cũng tựa sắc: sớm tàn phai
Cũng tựa gió: thoáng một chút thôi

Thì đừng có mãi trông vời
Câu thơ hoa mộng nổi trôi cuộc đời
Mê hoang trở trăn mắt môi
Tương tư cuốn xoáy đầy vui bụi trần

Tạ từ…là đã cố nhân!
Khóc cười, vui buồn lắm cũng đành muôn trùng xa
Tình xưa bóng cũ ngỡ ngàng
Ngàn năm bọt nước bềnh bồng vỡ tan

Nắng hết xanh, chẳng mây hồng
Tội tình chi bám lấy hư không
Kỷ niệm cũ như áo nhạt phai
Hợp rồi tan, ước vọng phù du

Thôi đừng tiếc, thêm xót xa buồn
Thôi đừng nuối, sầu đầy tịnh không

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s