Tôi Vẫn Đây

image
download
Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn

Tôi vẫn đây gom từng sợi nhớ
Nghe lòng mình một cõi bơ vơ
Tôi vẫn đây trong chiều đổ lá
Nhớ thương ai đường xưa đón đưa

Tôi vẫn đây nghe hồn lệ ứa
Bao lần nhìn những dấu thu phai
Tôi vẫn đây hồn nương lối cũ
Bến tương tư vạt sóng xô bờ

Tôi vẫn đây. Mơ dáng ai. Tâm hồn vụn vỡ
Lòng bâng khuâng theo vạt nắng cuối chân mây
Tôi vẫn đây. Nhắp chén cay. Môi mềm chợt đắng
Chiều rơi rơi. Lòng man mác nhớ nhung hoài
Tôi vẫn đây. Tình yêu mãi đó. Không nhạt phai
Niềm đau giết chết tâm hồn tôi

Người hỡi tôi vẫn đây
Sầu dâng tự thuở xa người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s