Về Đâu

image
download
Nhạc: Đỗ Quân
Lời: Miên Thụy
Hòa âm: Flexstar studio

Anh xa xôi nghìn trùng
Đường đời đi đã mỏi
Chơi vơi em khôn cùng

Về đâu đây anh hỡi
Anh xa xôi bóng đời
Tay trần làm sao níu anh bên kia nỗi nhớ
Đường trần hụt hẫng rơi

Thu có về bên ấy
Ru nỗi nhớ một thời
Sân em vàng lá đỏ
Lá úa chiều phai phôi

Anh nơi nào có biết
Bước em về quạnh hiu
Áo em mầu nhung nhớ
Cuốn theo niềm cô liêu

Về đâu đây anh hỡi
Anh xa xôi chốn nào
Nửa cuộc đời đã mất
Tóc anh buồn mưa nắng
Tóc em ngày một thưa

Anh xa xôi nghìn trùng
Đường đời đi đã mỏi
Chơi vơi em khôn cùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s