Bóng Cũ Chiều Mưa


download
Nhạc và lời: Lê Tín Hương

Ngoài kia mưa đang rơi
Buồn ơi sao lại tới
Nhìn bóng nước ngả nghiêng theo dòng mưa nghe chơi vơi
Tiếng mưa nhè nhẹ trong hoang vắng
Như tiếng lòng ai gọi cố nhân

Ngoài kia mưa không ngưng
Sầu ơi sao mở lối
Nhìn chiếc bóng lẻ loi theo dòng mưa nghe buông lơi
Bóng ai mờ dân trong mưa gió
Ngỡ là hình bóng cũ chiều mưa

Chiều xưa thành phố đẫm trong mưa
Mưa rơi mềm ướt mái tóc thề
Mình ai đứng đợi dưới tàn cây
Tình ngập hồn ai men tình đầy
Tình ngập hồn ai cơn mưa đông
mưa như muốn vỡ cả dòng sông
Sông buồn lạnh lẽo phơi màu biếc
Như ai hờ hững mối tình ai

Nhìn mưa nghe bơ vơ
Lòng lâng lâng nỗi nhớ
Nghìn bóng nước vỡ tan theo dòng mưa loang trên sân
Nước trôi hững hờ theo năm tháng
Ai có bao giờ nhớ đến ai

Ngoài kia mưa thôi rơi
Tình xưa như là mới
Còn nhớ thế mới hay trong lòng vương vương thương yêu
Biết bao mùa lạnh trong cô lẻ
Mơ hoài hình bóng cũ chiều xưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s