Giấc Mơ Trưa

image
download
Nhạc: Giáng Son
Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến

Em nằm em nhớ một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh, một giòng tóc xanh
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời

Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em bên giòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về
Một tiếng chuông chùa

Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về
Một giấc mơ tàn….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s