Ru Con

image
download
Thơ: Ngô Minh Hằng
Nhạc: Trần Chương Lương

Ru con ai hát bên đời
Từng câu từng tiếng sầu rơi tiếng lòng
Con ơi con biết hay không?
Cha con vì núi vì sông vì nhà

Oai hùng lửa đạn xông pha
Giữ gìn bờ cõi sơn hà Việt Nam
Chẳng may vận nước lầm than
Xâm lăng lũ giặc bạo tàn cướp quê

Rừng sâu ngục thẳm tứ bề
Cha con giặc nhốt chưa về cùng con
À ơi con ngủ cho ngon
Ngủ say trong giấc mộng tròn mộng xinh

Để mai thức với bình minh
Vươn vai cho cuộc chuyển mình núi sông
À ơi con ngủ cho ngoan
Lời ru tiếng mẹ da vàng lênh đênh

Cha nay bọt sóng đầu ghềnh
Hùm thiêng nuốt hận phong trần thi gan
Từ ai bức tử gian san
Ba miền đất nước bẽ bàng đớn đau

À ơi con ngủ cho ngon
Để mai khôn lớn con còn cứu quê
Hóa giang con tiếp câu thề
Chưa tan giặc cướp chưa về bến sông

Cứu dân thoát cảnh khốn cùng
Năm châu không hổ đứng trong cõi người
Mở trang quốc sử mà soi
Kiên cường bất khuất là nòi Việt Nam

Lời ru tiếng mẹ da vàng
Ba miền đất nước rõ ràng từ lâu
Dựng cờ quang phục ngày sau
Tương lai hy vọng đặt vào nơi con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s