Đừng Xa Nhau

image
download
Nhạc và lời: Phạm Duy

Đừng xa nhau
Đừng quên nhau
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau
Đừng buông mau
Đừng dứt áo
Đừng thoát giấc mộng đầu
Dù cho đêm có không bền lâu

Đời phai mau
Người ghen nhau
Lòng vẫn cứ ngọt ngào
Miệng ru nhau những ân tình sâu
Đừng xôn xao
Đừng khóc dấu
Đừng oán trách phận bèo
Vì sông xa vẫn trung thành theo

Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu
Đừng xa nhau nhé
Đừng quên nhau nhé
Đừng chia nhau núi cao vực sâu

Đừng xa nhau
Đừng quên nhau
Đừng dứt tiếng ngậm sầu
Đừng im hơi đắng cay rời nhau
Đừng đi mau để mãi mãi là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s