Em Là Nắng Xuân

557003_396954660357837_611738007_n
download
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Thơ: Hồng Thúy

Mùa xuân nắng ngần. Ánh dương long lanh
Hồn anh sa mạc. Nụ tình bỗng trổ xanh

Mùa xuân nắng lạ đánh thức chân mây
Đón em guốc nhịp mấy đường tơ bay

Áo em nắng lụa. Lên mướt chiều xuân
Hồn anh ngõ tận. Quên mình cõi thân

Mùa xuân nắng hồng. Nối gót theo hương
Em về thơ đậu duyên tình uyên ương

Mùa xuân biếc đầy. Nắng mới thênh thang
Tầm xuân chín ngọn. Hóa môi em gần

Tình mơ như nắng trao giữa xuân ngân
Hồn anh sỏi đá cũng vỡ bừng hoa
Tâm em là mùa xuân
Nắng hong ấm đời anh
Dẫu mai cát bụi còn xin giữ mãi ân cần tình nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s