Đừng Sợ Nữa

download
Nhạc và lời: Phan Văn Hưng

Đừng sợ nữa bóng đêm đe doạ
Đừng sợ nữa bóng đêm man rợ
Đừng sợ những mánh mung sa đoạ vì ngày sắp đến toả ánh bao la
Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn
Đừng sợ nữa hão danh không còn
Đừng sợ những tháp son không hồn của thời bạo chúa ngồi tiếc ngai vàng

Đừng sợ nữa hỡi ai ngay thật
Đừng quỳ gối trước tim súc vật
Đừng lùi bước hãy tung sức bật vì sao đang tâm luồn cúi quay mặt
Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiện
Đừng cầu xin những ơn thuốc phiện
Đừng lặng lẽ cắn môi an phận mặc cho ai kia bòn vét muôn dân

Gió gào lên những xóm nghèo
Nghe gió nơi muôn người
Gió vùng lên những cánh diều
Nghe gió trong muôn loài

Đừng sợ nữa những con bướm ma
Đừng cho nghi ngại trói trên hồn ta
Đừng buộc chân với những đắn do lê muôn xích xiềng của thời hôm qua
Đừng sợ nữa khi ta có ta
Vòng nay nối rộng khắp thôn cùng ngõ
Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ

Đừng sợ nữa hỡi ai phẫn nộ
Đừng ngậm im kéo thân trâu ngựa
Đừng làm béo những con sâu bọ để quầng đôi mắt gậm nhấm âu lo
Đừng hoài nghi trái tim dân tộc
Đừng luỵ thân miếng cơm ô nhục
Đừng lạy van cúi xin khuất phục vì càng nuôi lớn ngày tháng bạo ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s