Guốc Tía

guoctia
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Phạm Thiên Thư
Hòa âm: Quốc Dũng

Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng

Con đường sầu đông
Em mang guốc tía
Anh ngồi thấm thía
Cội sầu trổ bông

Em qua dòng sông
Áo em mầu trăng
Em qua đồi vắng
Áo tím sim buồn

Có đôi lời chim
Rơi vào suối tóc
Mắt em độc mộc
Buông nhẹ con thuyền

Lòng anh băng nguyên
Tình em mong manh
Em là hoa chúa
Anh là rừng xanh

Mắt em long lanh
Gót hồng yểu điệu
Áo bay huyền diệu
Dáng em yêu kiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s