Lượm Hạt Bồ Đề

luomhatbode
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Tuệ Nga
Hòa âm: Quốc Dũng

Tôi về miên an trú
Lượm hạt Nắng Bồ Đề
Năm dài trong trần thế
Bụi hồng trần lê thê

Tôi về miền an trú
Chim lạ hót lời Kinh
Vang vọng trong tiềm thức
Lời ai nhắn nhủ mình

Từ nắng sớm bình minh
Cho đến chiều cuối hạ
Nghe bước đời vội vã
Nên tìm an trong ý kinh

Hiểu nghiệp duyên buông xả
Là dọn trước cho mình
Con đường về bến Giác
Chim lạ hót lời Kinh

Tôi về miên an trú
Lượm hạt Nắng Bồ Đề
Nghe chiều đi rất khẽ
Nắng trong hồn lung linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s