Tiếng Thầm Vang Mãi

tiengthamvangmai
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Tuệ Nga
Hòa âm: Quốc Dũng

Trên đường chiều lữ khách
Thấy một vị sư già
Khách ân cần thăm hỏi
Đường Phật Xứ bao xa

Sư điềm đạm nhắn nhủ
Bốn phương đều là nhà
Phật ở tại lòng ta
Cửa Không Không sẵn mở

Hỏi chi đường bao xa
Con đường về Xứ Phật
Con đường về Tây Phương
Thuyền nan neo bờ giác

Tâm từ là ánh dương
Tâm ngộ hoa mãn khai
Thôi đừng tìm đâu nữa
Xứ Phật là nhà người

Chia tay vị sư rồi
Trên đường về lữ quán
Khách bâng khuâng nhớ hoài
Tiếng thầm như vang mãi

Phật ở tại lòng ta
Cửa Không Không sẵn mở
Cửa Không Không sẵn mở
Phật chính tại tâm người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s