Trường Giang

truonggiang
download
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Huy Trâm

Ngày đi bên quán nhỏ
Trường Giang phơi sóng vàng
Thoáng nghe sầu trong gió
Về cùng mây ngàn phương

Hỡi Trường Giang, Trường Giang
Cớ sao đem nước nguồn?
Cuốn ra lòng biển rộng
Xanh thắm tình đại dương

Đây đời ta hải hồ!
Theo dòng vô thường ấy
Đến phương trời vô định
Mù tăm không bến thương

Ơi mây chiều gió giạt
Về làng mây mãi đâu?
Gặp nhau mây có kể
Chuyện thế gian u sầu?

Chiều nay qua bến lạ
Trường Giang luống ngậm ngùi
Bước chân đời nghe mỏi
Tiễn ngày đi – nắng phai

Ôi Trường Giang, Trường Giang
Ngàn năm rồi vẫn còn
Miệt mài trôi có nhớ?
Nơi rừng xưa – suối đàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s