Vọng Nam Quan

ainamquan
download
Nhạc và lời:  Phan Văn Hưng & Nam Dao

Ải Nam Quan ơi ta đã mất tên em
Như một phần hồn tự nghìn năm
Lòng ta đau như ai đem dao
Xé nát da non cứa trên thịt gan

Rừng chiều nay trong cơn gió bấc thê lương
Như trăn trở một giòng sử đắng
Hằn trên mỗi vách đá trơ sương
Tiếng thét oai phong của thời liệt anh

Gió hú vào hồn
Cho ta hận buồn
Sương rơi nghìn trùng
Giá buốt mịt mùng

Lời Phi Khanh sao vẫn thoảng thốt đâu đây
Suối vẫn cuộn chảy từng nhịp máu
Ai bây giờ là kẻ tội đồ hiến dâng người

Ai đem hình hài
Giang sơn đọa đày
Cho thân lìa cành
Cho cây lìa đất
Cho ta lìa cội
Như sông bỏ nguồn
Ta nghe tủi nhục dâng vào lòng

Từ nghìn xưa qua bao nhiêu giấc phong ba
Em kiêu hùng trơ gan tuế nguyệt
Gọi tên nhau rừng chiều hôm nay ngập nỗi tiếc thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s