Những Đứa Bé

photo (4)
download
Nhạc và lời: Phan Văn Hưng – Nam Dao

Những đứa bé không chiếu chăn
Nằm lây lất giữa hè phố
Nằm chui rúc nơi những xó
Tối tăm rác rưởi

Những đứa bé trong quán bia
Em đón khách nơi phồn hoa
Em có khóc cho tuổi thơ
Trôi xa

Những đứa bé đạp máy may
Giữa đêm vắng trong nhà máy
Người ngủ yên tiếng gà gáy có hay
Em mệt nhoài

Những đứa bé trông rất lanh
Chìa thuốc lá hay xổ số
Người đi đông trên hè phố
Ơ thờ

Một ngày về trên quê hương
Tôi muốn nấc lên đau thương
Tôi muốn khóc cho tủi hờn
Tôi muốn ôm em vào lòng
Từng cuộc đời trôi qua đây
Tôi muốn hát em lời này
Lời vô nghĩa cho từng kiếp đọa đày

Những đứa bé không cánh tay
Những đôi mắt không còn thấy
Đời em giam trong ngỡ tối
Hắt hiu lụt lội

Những đứa bé đi bán rong
Đạp xe mướn hay lượm rác
Đi gánh nước hay đổ đất
Nuôi em

Những đứa bé thân xác xơ
Tuổi mười lăm như vừa tám
Mặt lem luốc da xạm nắng
Đói run cầm cập

Những đứa bé trông rất hung
Tụ từng nhóm năm bảy đứa
Người đi qua em nguyền rủa
Tục tằn

Một ngày về trên quê hương
Tôi muốn nấc lên đau thương
Tôi muốn khóc cho tủi hờn
Tôi muốn ôm em vào lòng
Từng cuộc đời trôi qua đây
Tôi muốn hát em lời này
Lời vô nghĩa cho từng kiếp đọa đày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s