Mộng Du

mongdu
download
Nhạc và lời:  Phạm Duy

Đêm đêm người mở lòng ra
Ôm ta trong cánh tay  ngà
Giã từ đời bằng hơi gió
Hóa hồn theo cánh mây xa

Ta đi bằng một sợi tơ
Lung linh luồn trong khói mờ
Ta treo hồn vào tình thu
Thấy mình trôi loãng trăng lòa

Ta rơi bằng một đời hoa
Tan theo với ngàn cánh lá
Không…ngờ hồn hòa vào làn phấn bướm xanh lờ (ớ ơ ờ ơ ớ)
Ta bay bằng một giọng ca
Tuôn ra thế giới mịt mù
Ta…về bao la
Trôi xuôi theo giòng tinh tú (ú u ù u ú)

Êm êm người dệt bài thơ
Nâng ta trong lưới mơ hồ
Ta về lòng người bỡ ngỡ
Khóc cười như bé bơ vơ

Ta theo đường mộng còn lưa
Hương đưa về nẻo nghìn thu
Người về tay ngà thương nhớ
Kêu ta bằng một lời ru…

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s