Nắng Thu

nangthudownload
Nhạc và lời: Phạm Mỹ Lộc

Em mơ về một giòng sông vắng
Chiều nắng thu sang
Ngọn gió vô tình ru tóc em mềm
Em mơ về ngày xưa xa lắm
Tà áo tung bay
Lụa trắng hôn mê phủ kín mối tình

Em mơ về một thành phố cũ
Đường xá xanh rêu
Nhịp gõ chân chim khuất xa vời vợi
Em mơ về cuộc tình đã mất
Cuốn theo giòng sông
Biến trong thời gian bỗng dưng gọi về

Chiều thu năm xưa, ngập trong lá vàng
Dìu em bước nhẹ, vòng tay ước thề, hẹn một đời sau
Chiều thu năm nay, ngập trong nắng vàng
Người xưa lỗi hẹn
Từng thu qua, niềm cô đơn nghìn năm

Em mơ về một chiều thu vắng
Vạt nắng bên sông
Ngập trắng tâm hồn, thiết tha diệu vợi
Em mơ gì ngày xưa đã mất
Cánh chim hạc bay
Vút ngang trời mây, giấc mơ phai tàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s