Khát

IMG_1204download
Nhạc: Phan Văn Hưng
Ý thơ: Thanh Thảo

Khát một hớp mưa trong lành
Khát một áng mây trong xanh
Khát một ánh mắt thật thà
Khát một trái tim đậm đà
Và ngọn lửa sờ thấy nóng
Không phải lửa ma trơi
Không phải lửa ma trơi

Viết một câu cho một người
Viết một câu cho hai người
Viết nghìn câu cho bao người
Viết trường thiên cho muôn loài
Mà thề sẽ không viết
Một chữ cho kẻ gian
Một chữ cho kẻ gian

Ta tựa như chim trong lồng cô đơn
Như ruộng khô khan đang chờ mưa nguồn
Như người hấp hối mong một thiên đường
Chờ cho giọt nắng rơi trong đêm trường

Ta tựa như cây trong rừng rêu hoang
Như một em bé giữa bọn sói rừng
Như người chết đuối mong chờ con thuyền
Mà vẫn giữ lấy chính tâm vững bền

Nói một tiếng ru nhỏ nhẹ
Nói một tiếng ru vỗ về
Nói một tiếng sao êm đềm
Nói một tiếng ôi rất mềm
Mà tựa như roi quất
Tát vào mặt giả nhân
Tát vào mặt giả nhân

Viết một câu cho một người
Viết một câu cho hai người
Viết nghìn câu cho bao người
Viết trường thiên cho muôn loài
Mà thề sẽ không viết
Một chữ cho kẻ gian
Một chữ cho kẻ gian

Ta tựa như chim trong lồng cô đơn
Như ruộng khô khan đang chờ mưa nguồn
Như người hấp hối mong một thiên đường
Chờ cho giọt nắng rơi trong đêm trường

Ta tựa như cây trong rừng rêu hoang
Như một em bé giữa bọn sói rừng
Như người chết đuối mong chờ con thuyền
Mà vẫn giữ lấy chính tâm vững bền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s