Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Untitled20download
Nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ

Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang mang hồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây, đi tìm quên cơn mê này

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương mối tình xưa quá bẽ bàng

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non chân ngựa hoang bước mơ hồ
Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai đi tìm quên cơn mê này

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian, quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa
Không còn nhớ, không còn thương, ta nằm im chết bên đường

One comment on “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

  1. Is that really a way out? No , no, no …. But heard @ 3:45am the lyric becomes sadly clear in yr voice…and yr …?dearest always!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s