Tôi Yêu Những Con Đường

conduongdownload
Thơ: My Thanh
Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa âm: Nguyên Ca

Tôi yêu yêu những con đường
In bóng người vẫy vùng dọc ngang theo lý tưởng một lòng vì nước
Không vướng lòng danh lợi cầu an

Tôi yêu yêu những con đường sáng soi dẫn sự thật công lý
Bóng mát che kiếp đời khổ đau
Có lối cho kẻ lạc hối đầu

Và yêu nhất con đường có những người miệt mài tranh đấu
Những viên sỏi thầm lặng nhạt mầu
Kiên tâm trải đường vào ngày mai

Còn đi mãi không ngừng
Chân cứng đá mềm vượt gian nguy
Chung sức muôn triệu người ta đi
Cho lý tưởng xây lại Việt Nam

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s