Những Bầy Sâu

tamandaudownload
nhạc và lời: Trần Đức Lập

Một con sâu làm rầu nồi canh
Vài con sâu gớm bữa cơm lành
Một bầy sâu phá làng thối xóm
Những bầy sâu…ơi những bầy sâu
Đục ruỗng cả quê hương

Những con sâu béo tròn béo trục
Ăn cầu đường, sắt thép xi măng
Ăn cơ quan, công quyền, chức tước
Ăn lớp trường, ăn cả nhà thương

Một con sâu làm rầu nồi canh
Vài con sâu gớm bữa cơm lành
Một bầy sâu phá làng thối xóm
Những bầy sâu…ơi những bầy sâu
Đục ruỗng cả quê hương

Những con sâu béo tròn béo trục
Ăn ruộng vườn, hút máu dân oan
Ăn non sông, núi rừng, đất nước
Ăn Nhân Quyền, ăn cả Tự Do

Cùng nhau ta diệt trừ bầy sâu
Để dân ta có bữa cơm lành
Ruộng vườn ta đơm mầm kết trái
Lúa đồng xanh…ơi những mầu xanh
Đẹp đất trời quê hương

By lamdung

2 comments on “Những Bầy Sâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s