Giếng Thơm Hương Bưởi

downloadgiengthomhuongbuoi
Thơ:  Tuệ Nga
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Lá sen khô, đọng giọt buồn
Tiếng thơ xưa lạc nguồn chia hai
Về chùa thụ bữa cơm trai
Nước giếng mát ngọt bài cổ thi

Sương đêm nghe lá thầm thì
Tháng Tư năm đó mang gì hành trang
Tâm tư một khối mang mang
Có hình ảnh Mẹ, trăng vàng thềm xưa

Sao khuya mấy cánh mơ hồ
Sương rơi thầm lặng…đôi bờ quan san
Mùa sang, lại nữa mùa sang
Ơi trăng…nhớ quá trăng vàng mùa xa

Cơm chay, hạt ngọc còn mơ
Giếng thơm hương bưởi, đẹp mùa nhân gian
Đêm nay cũng ánh trăng vàng
Về đâu hương cũ mây ngàn dặm xa…

2 comments on “Giếng Thơm Hương Bưởi

 1. Giếng Thơm Hương Bưởi

  Lá Sen khô, đọng giọt buồn
  Tiếng Thơ từ buổi nước nguồn chia hai

  Về Chùa thụ bữa cơm trai
  Mát ơi, nước Giếng ngọt bài cổ thi

  Sương đêm nghe lá thầm thì
  Tháng Tư, năm đó mang gì hành trang ?

  Tâm tư một khối mang mang …
  Có hình ảnh Mẹ, Trăng vàng thềm xưa

  Sao khuya mấy cánh mơ hồ
  Giọt sương thầm lặng … đôi bờ quan san !

  Mùa sang, lại nữa Mùa Sang
  Ơi Trăng , Nhớ quá Trăng Vàng mùa xa

  Cơm Chay, hạt ngọc còn mơ … (1 )
  Giếng Thơm Huơng Bưởi … Đẹp mùa nhân gian,

  Đêm nay cũng ánh Trăng Vàng
  Về đâu tâm sự mây ngàn dặm xa …

  (1) hạt Cơm quí như hạt Ngọc

  Tuệ Nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s