Nếu Tôi Là

download
Phan Văn Hưng – Nam Dao

Nếu tôi là một đỉnh núi tuyết đông
Lạnh lùng cô đơn phủ lớp giá băng
Liệu tôi có biết lòng núi vẫn mang chút tình nóng ấm

Nếu tôi là một cành cây xác xơ
Nằm trơ bên ven rừng đã héo khô
Liệu tôi có biết nhựa cây vẫn tuôn những giòng máu ứa

Liệu tôi có biết ai đang ngóng chờ
Và tôi có nghe thút thít trẻ thơ
Liệu tôi có hay chân ai bước trên giòng đời ơ hờ

Nếu tôi vẫn là người trên thế gian
Với tim còn yêu còn vui với buồn
Thì xin cho tôi những ngày tháng ấy trọn với núi sông

Có mơ một ngày
Giấc mơ mỗi ngày
Nghe thoảng trong gió muôn bài tình ca cho mềm băng giá
Có mơ một ngày
Giấc mơ mỗi ngày
Nếu ta là người còn nuôi trái tim chân thật vơi đầy

Nếu tôi là một hành tinh rất xa
Lần sau chân mây vụt bay thoáng qua
Liệu tôi có biết người đang dõi trông trao nguyện ước lớn

Nểu tôi là người bận tâm áo cơm
Về trên xe khuya lặng im phố đêm
Liệu tôi có biết giọng ai trách than trong hồn trống vắng

Liệu tôi có biết ai đang réo thầm
Và tôi có nghe những tiếng buồn câm
Liệu tôi có hay thân ai đã mang dập vùi bao lần

Nếu tôi vẫn là người trên thế gian
Với tim còn yêu còn vui với buồn
Thì xin cho tôi những ngày tháng ấy trọn với núi sông
Nếu tôi vẫn là người trên thế gian
Với tim còn yêu còn vui với buồn
Thì xin cho tôi những ngày tháng ấy trọn với núi sông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s