Đưa Người Tuyệt Vọng

downloadsadsong
Nhạc và lời: Lê Uyên Phương

Một chiều mưa áo trắng đưa nhau
Bên kia đời tình buông nửa vời
Lần này đây đã hết cho nhau
Thôi điên cuồng thịt da rã rời
Người về đâu dứt hết thương đau
Cuộc tình mau

Người rồi theo tiếng hát qua môi
Ghé bến hư vô, áo trắng thân sô
Có đâu não nề tình yêu cũng thôi ê chề
Cuộc tình đó như qua ngày đông
Phòng lạnh giá môi xô nụ hôn
Người nằm đó xin cho được yên

Còn tìm đâu áo mát thanh xuân
Ấp hơi nồng trên da thịt đầy
Còn tìm đâu gối thắm đê mê
Còn gì đâu
Tình, tình ơi đã chết trong mơ
Sống bên người như qua mộng hờ
Đành vùi sâu số kiếp không đâu
Còn lại đây khối trơ tình sầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s