Trần Huỳnh Duy Thức

downloadsite_197_Vietnamese_499600
Nhạc và lời: Đức Tường

Nắng sẽ nhạt và sương sẽ phai
Đêm từng đêm nối tiếp từng ngày
Đời mông mênh quá không như nơi này
Ngày tháng hao gầy mòn mỏi khôn khuây
Tâm tư bây giờ còn mỗi con đường

Con đường Việt Nam
Ôi con đường xanh màu yêu thương
Từ hoang phế điêu tàn
Từ gian dối bày đàn
Từ ngút ngàn oan sai nát tan

Con đường Việt Nam
Đi xây lại đất trời quê hương
Ruộng nương có dân cày
Đàn con có lớp trường
Bao xích xiềng năm tháng sẽ quên

By lamdung

2 comments on “Trần Huỳnh Duy Thức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s