Tìm Nơi Em

download
timnoiemnhạc và lời: Lê Trọng Nguyễn

Tìm nơi em ánh trăng sao, tìm mầu mắt thiên thần
Tìm bán tài mua lấy thiên đàng
Tìm nơi em phút mê man, tìm tiếng cười trong trắng
Tìm quên cả cuộc sống thế gian

Có oán trách gì đâu hỡi em
Có sám hối vì gây bão tố
Có luyến tiếc thuyền qua lỡ bến, hằng đêm trống vắng không em?

Tìm nơi em tiếng yêu thương, tìm lửa ấm ân tình
Để đốt niềm cay đắng
Thời gian đè nặng mái tóc xanh…

One comment on “Tìm Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s